Întrebări frecvente

1. De ce este necesară etalonarea metrologică inițială sau periodică a unui instrument sau sitem de măsură și control?

Etalonarea mijloacelor de măsură vă vor ajuta sa aveți o siguranță a măsurătorilor efectuate și să evitați astfel eventualele penalități ce decurg din nerespectarea legislației în domeniu.

2. De ce noi?

Persoanele care activează în cadrul laboratorului nostru de etalonari au o experiență îndelungată în efectuarea de etalonări, verificări sau calibrări, de peste 20 de ani în acest domeniu, iar an de an se perfecționează urmând cursuri de pregătire organizate de ROLAB, precum și de producătorii de echipamente de măsură și control.

Totodată specialiștii noștri asigură și consultanță telefonică tuturor clienților actuali cât și celor viitori, fără să fie perceput nici un tarif.

3. Ce este și ce reprezintă etalonarea metrologică?

Etalonarea unui instrument de măsură reprezintă un ansamblu de operațiuni care stabilesc o relație directă dintre valorile indicate de către instrumentul de măsură ce este etalonat și valorile măsurate cu ajutorul etalonului / etaloanelor. Prin etalonare aflăm dacă instrumentele de măsurare și-au păstrat caracteristicile tehnice determinate de către producator. Acest serviciu este esențial în menținerea calității produselor precum și la determinarea stării tehnice ale acestora.

4. Când este necesară etalonarea metrologică a unui sistem, aparat sau dispozitiv?

Etalonarea poate fi solicitată la achiziționarea unui mijloc de măsurare nou, sau periodic, la anumite intervale de timp. Există standarde de calitate și reglementări tehnice din diverse domenii de activitate care prevăd obligativitatea etalonării echipamenteleor și sistemelor de măsurare utilizate, la intervale specificate. Determinarea intervalelor de etalonare a aparatelor de măsurare intră în responsabilitatea fiecarui utilizator. Există o serie de factori care influențează stabilirea intervalului de timp dintre două etalonari, după cum urmează:

  • Riscul ca un aparat de măsurare să depășească limita maximă a erorii admise;
  • Costurile tehnice ale unor corecții care trebuie efectuate atunci când se constată că instrumentul / sistemul de măsurare nu a fost adecvat o perioadă mai lungă de timp;
  • Tipul aparatului – caracteristicile tehnice ale acestuia;
  • Recomandările producătorului;
  • Timpul sau condițiile de utilizare (temperatură, umiditate, vibrații, locuri dificile de utilizare, etc.);
  • Cerințele de exactitate ale aplicației pe care utilizatorul o are.

Distribuiți această pagină: